Katrina Gupalo is one of the most extraordinary Latvian musicians – strong and sensual voice, highly skilled pianist, composer, music show director, producer and actress. Studied at the Music Academy of the West in California (USA), the Royal Academy of Music in London (UK) and the Latvian Academy of Music, has received recognition in various international contests, incl. Paris, London, Moscow, USA and Latvia. Founder and Artistic Director of the concert agency “Aira Laivina Artists”. The director of the performances “100 YEARS WITH PIAF” (2015) and “AFTER MIDNIGHT” (2016), held in more than 20 concert halls in Latvia. “After Midnight” has received a great British critique at the London Camden Fringe Festival.


Katrīna Gupalo ir viena no neordinārākajām latviešu mūziķēm – spēcīga un sensuāla balss tembra īpašniece, komponiste, virtuoza pianiste, mūzikas izrāžu veidotāja, producente un aktrise. Studējusi Rietumu Mūzikas akadēmijā Kalifornijā (ASV) un Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā (UK), guvusi atzinību dažādos starptautiskos konkursos, t.sk. Parīzē, Londonā, Maskavā un ASV. Koncertaģentūras «Aira Laiviņa Artists» dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja. Idejas un režijas autore izrādēs „100 gadi ar Piafu” (2015) un „Pēc Pusnakts / After Midnight” (2016), kas notikušas vairāk nekā 20 koncertzālēs Latvijas pilsētās. „Pēc Pusnakts / After Midnight” guvusi augstu britu kritikas novērtējumu Londonas „Camden Fringe” festivālā.